ARKITEKTFIRMA TEGN OG BYG
  

  

   ●  FORSIDE
  
  REFERENCER
  
  FIRMA
     KONTAKT
 

    
      
                            

Tegn og Byg er et firma der beskæftiger sig med alt slags arkitektarbejde fra skitseprojekter til detail projektering samt rådgivning og konsulentarbejde.

Skitseprojekt
Et skitseprojekt består af et sæt tegninger der udarbejdes i samråd med bygherre. Tegningerne er ikke gennemarbejdede til myndighederne men skal give bygherren et billede af det hus han ønsker. Et skitseprojekt koster typisk mellem 10-15.000 kr.

Projektforslag
Skulle skitseforslaget leve op til forventningen  udarbejdes der et projektforslag hvor  projektet detaljeres lidt mere end under skitseprojektet. Samtidig lægges der en nærmere økonomisk ramme for projektet. Pris afhængig af detaljeringsgrad. 8-12.000 kr

Forprojekt/myndighedstegninger
Når projektforslaget er udarbejdet skal der laves tegninger til godkendelse hos myndighederne inden byggeprojektet kan påbegyndes.
Idet bygherren ofte synes det bliver for dyrt at få arkitekten til at tegne et hus og samtidig få ham til at styre projektet (se detailprojekt) til aflevering har man derfor muligheden for at vælge at få tegnet et hus til myndighedsgodkendelse evt med tilvalg af et skitseprojekt uden at Tegn og Byg styrer projektet helt til aflevering. Efter indsendelse af myndighedsprojektet entrerer man så selv med håndværkere (tit en totalentreprenør) og står selv for byggeriet. Efter aftale kan man ved den løsning vælge at få Tegn og Byg til at lave tilsyn med byggeriet. Prisen afhænger af intensiteten af tilsynet, men vil typisk ligge på mellem 5-10.000 kr.
Selve myndighedsprojektet koster typisk 25.000 kr excl. energiramme beregninger. En energiramme beregnes af ingeniører. Tegn og Byg kan forestå kontakten til en ingeniør der kan lave beregningen som typisk koster 5-10.000 kr.

Hovedprojekt/detailprojekt

Vælger man at få lavet et detailprojekt sørger Tegn og Byg for hele byggeprocessen fra skitseprojekt over myndighedsbehandling til aflevering. I projektet ligger også styring af byggeprocessen samt tilsyn med byggeriet.
Der laves kontrakt for projektet  mellem bygherre og Tegn og Byg efter ABR89. I udbudsmaterialet vil AB92 ligge til grundlag for de juridiske betingelser mellem bygherre og entreprenør.
Prisen afhænger af projektet men vil typisk ligge mellem 100-150.000 kr

Salg af hus
I disse år er det svært at sælge sit hus grundet et svært marked. Tegn og Byg har derfor indgået samarbejde med ejendomsmæglere med udarbejdelse af et skitseforslag til ombygning til køber af huset. Ejendomsmægleren tilbyder eksempelvis at lade et skitseforslag indgå i markedsføringspakken eller som et tilvalg til denne markedsføringspakke. Dette er som inspiration og til hjælp til de købere der ikke lige kan se mulighederne i et gammelt slidt hus.
Der er 2 priser og løsningsmodeller. Man kan vælge at få lavet et forslag til ny planløsning. Denne løsning koster 2.000 kr. Man kan også vælge at få lavet en tegning i 3D i det tilfælde der også ønskes forslag til forandringer af facaderne. Denne løsning koster 4.000 kr incl plantegning. Man kan gså vælge blot at få lavet en 3D tegning hvis man har ønsker til forandringer på husets facader. Separat koster dette 2.000 kr.
Med de priser der er for markedsføring ved salg af hus er prisen for en udarbejdelse af en ide til at forny huset en billig og effektiv markedsføring fremfor mange dyre annoncer i diverse aviser, som i disse tider ikke fører til meget salg.
Tit er problemet med de gamle huse der er til salg, at de ser triste og utidssvarende ud og en evt køber ikke kan se mulighederne i huset. Det retter skitseprojektet op på.

Rådgivning
Tegn og Byg forestår generel byggerådgivning. Det kan være som ekstern bygherrerådgiver, tilsyn og mange andre rådgivnings situationer såsom f.eks forsikringsskader hvor Tegn og Byg rådgiver om dækninger samt udbedring af skaderne. Prisen ligger på 595 kr/time

Konsulentarbejde
Tegn og Byg yder konsulentarbejde. Det kan f.eks være som rådgiver på et tegneprojekt for en tegnestue.

Alle ovenstående priser er excl. moms
                                                          
  

      
     

      
     
   COPYRIGHT 2011